Trace element equilibrium in acute heart failure and the effect of empagliflozin

Eerde H. Weening, Ali A. Al-Mubarak, Kevin Damman, Adriaan A. Voors, Dirk J. van Veldhuisen, Hiddo J. L. Heerspink, Lutz Schomburg, Peter van der Meer, Nils Bomer*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
574 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)438-440
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2023

Citeer dit