Tracheostoma valve with integrated cough lid for improvement of hands-free speech in laryngectomees - Development and clinical use

R Hagen*, C Schwarz, K Berning, A.A. Geertsema, G.J. Verkerke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)324-328
Aantal pagina's5
TijdschriftLaryngo-Rhino-Otologie
Volume80
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-2001

Citeer dit