Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports: Comment

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

138 Citaten (Scopus)
2092 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1958-1966
Aantal pagina's8
TijdschriftAmerican Economic Review
Volume106
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2016

Citeer dit