Tradable building rights and the financing of urban renewal

George de Kam, Dick Lubach

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)103-118
  Aantal pagina's15
  TijdschriftTown Planning Review
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit