Trade agreements galore: Who, what, when, where, why, how and how much?

Onderzoeksoutput

641 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tristan Kohl onderzocht de rol van internationale instituties en het effect daarvan op de wereldhandel gedurende de periode 1948-2007. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) streeft vrije handel op basis van non-discriminatie na. Daarentegen gebruiken landen vrijehandelsovereenkomsten (FTA’s) om een voorkeursbehandeling aan een selecte groep te geven. Het gebrek aan voortgang bij de Doharonde van de WTO en de snelle toename van FTA’s roept de vraag op of de WTO nog wel de meest geschikte institutie is om vrije handel te bevorderen. Kohl onderzocht de rol van internationale instituties en het effect daarvan op de wereldhandel met het zwaartekrachtmodel en een nieuwe, uitgebreide dataset. Het blijkt dat WTO-lidmaatschap aantoonbaar handelsbevorderend werkt, maar de baten zijn afhankelijk van de mate waarin de deelnemers in staat zijn vergaande liberaliserende maatregelen te treffen. FTA’s hebben gezamenlijk eveneens een positief effect, maar de resultaten variëren per verdrag: 40 procent heeft geen significante invloed, 30 procent werkt juist handelsbeperkend en slechts 30 procent slaagt erin om de handel daadwerkelijk te doen toenemen. Een belangrijke bijdrage van dit proefschrift is dat het een index ontwikkelt, waarmee rekening wordt gehouden met de onderliggende juridische aspecten van 296 unieke FTA’s. Verrassend genoeg blijken de meeste FTA’s diepgeworteld te zijn in de WTO en wordt er in deze overeenkomsten zelfs verdergaand beleid nagestreefd. Bovendien wordt aangetoond dat omvangrijke FTA’s met juridisch bindende afspraken een sterker en positief effect op handel hebben dan overeenkomsten met zwakke en/of niet-bindende afspraken.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Brakman, Steven, Supervisor
  • Garretsen, Harry, Supervisor
Datum van toekenning18-okt-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036757096
Elektronische ISBN's9789036757089
StatusPublished - 2012

Citeer dit