Training observers to follow children and score their road-crossing behaviour

H.H. van der Molen, J.H. Kerkhof, S.A.M. Jong

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)535-553
  Aantal pagina's19
  TijdschriftErgonomics
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit