TRANS-CUTANEOUS OXYGEN-TENSION OF NEWBORN-INFANTS IN DIFFERENT BEHAVIORAL STATES

N HANSON, A OKKEN

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)911-915
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPediatric Research
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit