TRANSABDOMINAL CHORIONIC VILLUS SAMPLING IN THE EVALUATION OF SEVERE INTRAUTERINE GROWTH-RETARDATION

GCML CHRISTIAENS, C AKKERMAN, JC Oosterwijk, JM DEPATER

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)213-213
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Human Genetics
Volume49
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - okt-1991

Citeer dit