Transatlantic veno-venous ECMO bridge for lung transplantation

J.P. van Gemert*, J.M. Droogh, I. Finkenzeller, J.D. Botero Bahamon, C.T. Gan, D. Heise, R.P. van Steenwijk, J.D. Uribe Molano, R.A. Zapata Gonzalez, S.M. Kock, E.A.M. Verschuuren, A. Veldman

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transatlantic veno-venous ECMO bridge for lung transplantation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry