Transcranial current direct stimulation for improving working memory in patients with recent onset schizophrenia: An ARAS study

Sara Farhang*, Ali Reza Shafiee-kandjani, Arash Mohagheghi, Maryam Moghaddam, Fatemeh Ranjbar, Behrooz Z. Alizadeh, Wim Veling, Richard Bruggeman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)333-334
Aantal pagina's2
TijdschriftBrain stimulation
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-mrt.-2024

Citeer dit