Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Electrical Stimulation in Horses

Henricus Louis Journée*, Sanne Lotte Journée

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)189-211
  Aantal pagina's23
  TijdschriftVeterinary Clinics of North America: Equine Practice
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - aug-2022

  Citeer dit