TRANSFORMATION IN BACILLUS-SUBTILIS - FATE OF TRANSFORMING DNA IN TRANSFORMATION DEFICIENT MUTANTS

J BUITENWERF, G VENEMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)203-213
  Aantal pagina's11
  TijdschriftMolecular & General Genetics
  Volume151
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit