Transformation in Bacillus subtilis: properties of DNA-binding-deficient mutants

H. Smith*, W. de Vos, S. Bron

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)12-20
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Bacteriology
  Volume153
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit