Transforming heart failure and cardio-oncology care during COVID-19

Valentina Bracun, Rudolf A. de Boer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3278-3280
Aantal pagina's3
TijdschriftESC Heart Failure
Volume7
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit