Transit – 'Norden' och 'Europa': IASS XXXI 2016

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Proceedings from the IASS XXXI 2016 conference
  Originele taal-2Multiple languages
  Aantal pagina's405
  TijdschriftTijdschrift voor Skandinavistiek
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1-aug.-2018

  Citeer dit