Transitional Justice: Power, Symbols and Political Science

Christopher K. Lamont*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)186-193
  Aantal pagina's8
  TijdschriftInternational journal of transitional justice
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2013

  Citeer dit