Transitions of Lactoses by Mechanical and Thermal Treatment

CF Lerk*, AC Andreae, AH de Boer, P de Hoog, K Kussendrager , J van Leverink

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)857-859
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Pharmaceutical Sciences
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit