Translation into the Sermo Maternus: The View of Giannozzo Manetti (1396–1459)

Annet den Haan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelDynamics of Neo-Latin and the Vernacular
SubtitelLanguage and Poetics, Translation and Transfer
RedacteurenTom B. Deneire
UitgeverijBrill
Pagina's161-176
Aantal pagina's16
ISBN van elektronische versie 9789004280182
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit