Translational multiple sclerosis research in primates: Mind the gap

Jordon Tyler-Nathan Dunham

  Onderzoeksoutput

  620 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Populaire samenvatting

  Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening waarbij het afweersysteem de hersenen en het ruggenmerg aantast. De oorzaak van deze verstoorde reactie van het afweersysteem is nog onbekend. Alhoewel het aantal behandelingen voor MS groeiende is, is er nog steeds geen behandeling dat de ziekte stopt of voorkomt in alle patiënten. De ontwikkeling van nieuwe therapieën wordt, onder andere, belemmerd door het gebrek aan diermodellen die het pathogene mechanisme dat MS veroorzaakt nauwkeurig weerspiegelt. Het experimentele auto-immune encefalomyelitis (EAE) model wordt veelal gebruikt om deze pathogene mechanismen in MS te onderzoeken alsmede voor het testen van nieuwe behandelingen.

  Het onderzoek van promovendus Jordon Dunham werd gefinancierd vanuit een onderzoeksprogramma van Marie Skłodowska-Curie van de Europese Commissie (Neurokine). Hij heeft zijn onderzoek verricht bij de afdeling Neurowetenschappen van het UMCG en bij het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Het onderzoek voor zijn proefschrift had twee doelen: i) het gebruik van niet-humane primaten (NHP) modellen om een beter begrip te krijgen van de pathogene immuun-mechanismen die ten grondslag liggen aan MS en ii) te bepalen in hoeverre aap-modellen belangrijke aspecten nabootsen van de pathologie die wordt gezien in de hersenen van mensen met MS.

  Dit proefschrift beschrijft hoe een herpesvirus (EBV), dat erkend wordt als een belangrijke risicofactor voor MS, de functie van B- en T-lymfocyten verandert. Deze veranderingen spelen mogelijk een belangrijke rol in de pathogene mechanismen van de ziekte. Een andere belangrijke bevinding van dit proefschrift is dat de pathologie in de hersenen van klauwaapjes met MS-achtige ziekte de pathologie in MS beter nabootst dan de veelvuldig gebruikte knaagdiermodellen van de ziekte.

  Ten slotte, de immunologische en pathologische gelijkheid van de primaten EAE modellen ten opzichte van MS maakt deze diermodellen zeer waardevol in het translationele onderzoek naar de rol van EBV in de pathogenese van MS en voor de ontwikkeling van innovatieve behandelingen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Laman, Jon Daniel, Supervisor
  • 't Hart, Bert, Supervisor
  • Kap, Yolanda S., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning18-okt-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0038-9
  Elektronische ISBN's978-94-034-0037-2
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit