Transparency from Space? How Non-Governmental Actors Use Satellite Imagery for Security Governance

Philipp Olbrich

  Onderzoeksoutput

  477 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De commercialisering van hoge resolutie satellietbeelden heeft deze voormalige inlichtingendienstentechnologie beschikbaar gemaakt voor niet-gouvernementele organisaties. Dit heeft verwachtingen gewekt dat de opkomende praktijk van non-gouvernementele remote sensing mondiale transparantie en veiligheid met betrekking tot de ruimte heeft bevorderd. Deze dissertatie beproeft deze eenzijdige visie door socio-materiële benaderingen ten opzichte van veiligheid te combineren met gefundeerde theoriebenadering om de rol van technologie in veiligheidsbeheer te onderzoeken. De analyse is gebaseerd op 50 kwalitatieve interviews en aanvullende documenten en komt uit op drie centrale bevindingen. Ten eerste laat het proefschrift zien hoe veiligheidsdreigingen mede ontstaan door menselijke en technologische factoren. De mogelijkheden en beperkingen van commerciële satellietbeelden bepalen mede welke en op welke manier veiligheidsdreigingen uiteindelijk geproblematiseerd worden. Tijdens dit proces maken de materiële en visuele dimensies van niet-gouvernementele remote sensing veiligheidskwesties tot intuïtief legitiem en geloofwaardig. Ten tweede construeert dit proefschrift een typologie van vier verschillende modi van non-gouvernementele remote sensing. Deze diversiteit is een uitkomst van de manier waarop non-gouvernementele actoren reageren op de socio-materiele mogelijkheden en beperkingen van remote-sensing, alsmede hoe zij deze realiseren. Tenslotte toetst dit proefschrift gangbare opvattingen over de verwachte effecten van op satelliet gebaseerde transparantie. Het betoogt dat non-gouvernementele remote sensing tot een afgedwongen transparantie leidt wanneer transparantie wordt geïdealiseerd als een kwantificeerbare deugd die gemaximaliseerd dient te worden. Dit zorgt ervoor dat de grenzen tussen transparantie en surveillance vervagen. Op basis hiervan revalueert de dissertatie de risico’s en implicaties van de maximalisering van transparantie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Zwitter, Andrej, Supervisor
  • Shim, David, Co-supervisor
  Datum van toekenning2-mrt.-2020
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit