Transparency in population forecasting: methods for fitting and projecting fertility, mortality and migration

Josephus Adrianus Antionius de Beer

Onderzoeksoutput

153 Downloads (Pure)

Samenvatting

Transparantie in bevolkingsprognoses Methoden voor het schatten en voorspellen van vruchtbaarheid, sterfte en migratie Joop de Beer Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den Haag beer@nidi.nl Korte samenvatting Bevolkingsprognoses kunnen worden verbeterd door een internationale vergelijking van ontwikkelingen in migratie, geboorte en levensverwachting. De betrouwbaarheid van een prognose van de migratie hangt af van de kwaliteit van migratiestatistieken. Die kwaliteit kan worden verbeterd door cijfers van verschillende landen te vergelijken. Een analyse van migratiestatistieken in een aantal Europese landen wijst uit dat de werkelijke omvang van de emigratie gemiddeld zo’n anderhalve keer zo hoog is als het gepubliceerde cijfer. Bij immigratie is het verschil kleiner: zo’n 10 procent. Voor een prognose van het geboortecijfer is het nuttig om te kijken naar de ontwikkeling in Noord-Europese landen. Daar is het geboortecijfer relatief hoog, terwijl ook de arbeidsparticipatie van vrouwen hoog is. Een stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen hoeft dus niet ten koste te gaan van het gemiddelde kindertal. Voor de prognose van de levensverwachting kan de ontwikkeling in Japan als een voorbeeld worden gezien. De levensverwachting van Japanse vrouwen ligt enkele jaren hoger dan in Europese landen en stijgt nog steeds. Ook in Europa lijkt dus ruimte voor een verdere stijging van de levensverwachting. In Nederland was de ontwikkeling in de levensverwachting de afgelopen decennia minder gunstig dan in andere Europese landen. Als dat zo blijft, zal de levensverwachting van vrouwen in Nederland naar verwachting toenemen van bijna 83 jaar nu naar 87 jaar in 2060. Maar als Nederland de Europese trend gaat volgen, kan de levensverwachting van Nederlandse vrouwen toenemen tot 89 jaar in 2060.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Willekens, Frans, Supervisor
Datum van toekenning15-dec.-2011
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789069846378
StatusPublished - 2011

Citeer dit