Transplantation of extended criteria donor livers: Improving outcome with optimized donor selection and machine perfusion

Vertaalde titel van de bijdrage: Transplantatie van donor lever met uitgebreide criteria: Verbetering van uitkomst door optimaliseren van donor selectie en machine perfusie

Rianne van Rijn

  Onderzoeksoutput

  1382 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Vanwege het tekort aan geschikte donororganen worden in toenemende mate ook suboptimale levers oftewel ‘extended criteria donor’ (ECD) levers gebruikt voor transplantatie. Hiertoe behoren onder andere levers van oudere donoren en levers afkomstig van een donor overleden na circulatoir arrest (donation after circulatory death [DCD]). Transplantatie van ECD levers brengt een groter risico met zich mee op complicaties zoals non-anastomotische galwegstricturen (NAS). In dit proefschrift onderzochten we ten eerste of transplantatie van specifieke subtypes van ECD levers acceptabele uitkomsten kent. We stelde vast dat transplantatie van DCD-kinderlevers leidt tot goede lange termijn uitkomsten en lage incidentie van NAS. Daarnaast ontdekten we dat transplantatie van suboptimale levers van hersendode donoren weliswaar leidt tot hogere incidentie van en kosten voor galwegcomplicaties zoals NAS, maar niet tot lagere overleving of hogere totale kosten. Ten tweede onderzochten we de toepassing van machine perfusie preservatie van donorlevers. We stelde vast dat DCD levertransplantatie na toepassing van eind-ischemische duale hypotherme geoxygeneerde machine perfusie (DHOPE) veilig kan worden uitgevoerd, de levers beter leken te functioneren en er minder schade aan de galwegen waarneembaar was. Bij DHOPE werd voorafgaand aan de transplantatie de lever aan een machine aangesloten en doorspoeld met koude zuurstofrijke bewaarvloeistof. Op basis hiervan initieerden we een prospectieve, multicenter, internationale, gerandomiseerde, gecontroleerde trial naar de effectiviteit van DHOPE in het verminderen van de incidentie van NAS na levertransplantatie. Tenslotte ontwikkelden we de orgaanpreservatie en -resuscitatie unit (OPR unit) welke de eerste gespecialiseerde faciliteit is voor klinische toepassing van machine perfusie van longen, levers en nieren.
  Vertaalde titel van de bijdrageTransplantatie van donor lever met uitgebreide criteria: Verbetering van uitkomst door optimaliseren van donor selectie en machine perfusie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Porte, Robert, Supervisor
  • Lisman, Ton, Supervisor
  Datum van toekenning14-mei-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0553-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0552-0
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit