Transplanting instruments that work: four practical lessons on eliminating erronous assumptions

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)423-444
Aantal pagina's22
TijdschriftPlanning Theory & Practice
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2006

Citeer dit