Transport of dibromosulphthalein by isolated rat hepatocytes

A. Blom, K. Keulemans, D.K.F. Meijer

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  56 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1809-1816
  Aantal pagina's8
  TijdschriftBiochemical Pharmacology
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit