Transport processen in Sulfolobales

Nuan Yang

Onderzoeksoutput

370 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sulfolobales worden als model organismen beschouwd omdat de phylum Crenarchaeota groeit met een temperatuur van rond de 80˚C en pH van 2 a 3.
De cdvB3-stam had een bijzonder ernstige groeiafwijking, waarbij abnormaal grote cellen ontstonden, een slecht werkende scheiding van DNA met een lagere expressie van de cdvABC genendie. De afwijkend lokalisatie-patroon van CdvA en CdvB in de cdvB3 mutant een coördinerende rol voor CdvB3 in de celdeling.
De expressie van het smr1-gen wordt verhoogd als cellen blootgesteld zijn aan giftige stoffen, smr1-gen leidde tot een verhoogde gevoeligheid voor deze stoffen. Deze verhoogde gevoeligheid kon worden gereguleerd en zelfs worden teruggebracht tot niveaus onder die van niet-gemuteerde stammen door overexpressie van smr1 op een plasmide. Saci_2123 is daarom de eerst gevonden en gekarakteriseerde ABC multidrug eflux pomp in Archaea.
Dat verklaard waarom er nooit sideroforen zijn gevonden in media van S. acidocaldarius en er geen genen voor het maken van sideroforen zijn gevonden in het genoom. Verwijdering van deze eiwitten leidt tot een groei-defect in nutriënt-rijk medium vergeleken met de niet-gemuteerde stam, en daarbij werd ook ijzer-opname verstoord. Echter, dubbele en driedubbele deleties versterkten het groei-defect niet, wat suggereert dat er nog een ander ijzer-transport mechanisme bestaat in S. acidocaldarius.
Beide ArnA en ArnB eiwitten worden gefosforyleerd in vitro door specifieke kinasen, welke ook meegezuiverd werden, wat duidt op een sterke interactie tussen deze eiwitten. Een analyse van verschillende fenotypen lieten een negatief regulerend effect zien van ArnA en ArnB op de expressie van archaella. Gen-deleties van arnA en arnB lieten een verhoogde expressie zien van FlaB en FlaX, hyper-motiliteit op platen die opgewekt werd door een verhoogd aantal archaella.
Vertaalde titel van de bijdrageTransport processen in Sulfolobales
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Driessen, Arnold, Supervisor
Datum van toekenning27-mrt-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7685-1
Elektronische ISBN's978-90-367-7684-4
StatusPublished - 2015

Citeer dit