Trastuzumab Pharmacokinetics Influenced by Extent Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Tumor Load

Thijs H. Oude Munnink*, Eli C. Dijkers, Sabine J. Netters, Marjolijn N. Lub-de Hooge, Adrienne H. Brouwers, Janny G. Haasjes, Carolina P. Schroder, Elisabeth G. E. de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E355-E356
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume28
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusPublished - 20-jul.-2010

Citeer dit