Travelogues of difference: IR theory and travel literature

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  TijdschriftAlternaives: Global, Local, Political
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit