Traversing the Inner Seas: Contacts and Continuity in and around Scotland, the Hebrides, and the North of Ireland

Karin E. Olsen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  25 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer12413
  Pagina's (van-tot)486-489
  Aantal pagina's4
  TijdschriftEarly Medieval Europe
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - aug.-2020

  Citeer dit