Treason of the Intellectuals: Paul de Man and Hendrik de Man

D Pels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)21-56
  Aantal pagina's36
  TijdschriftTheory culture & society
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - feb-1991

  Citeer dit