Treat patients who have nocturnal asthma with anti-inflammatory drugs first

JB Wempe*, Y Oosterhoff, GH Koeter, DS Postma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1130-1130
Aantal pagina's1
TijdschriftChest
Volume109
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-1996

Citeer dit