Treatment impact on the intestinal microbiota

Robin Frans Jan Benus

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

383 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de gevolgen van antibiotica en voeding op de darmbacteriën die ons beschermen: de intestinale microbiota. Op de intensive care (IC) werden de effecten van het toedienen van antibiotica op het voorkómen van infecties door schadelijke darmbacteriën onderzocht: de Selectieve Darm Decontaminatie (SDD). Daarnaast werd getest of het alleen onderdukken van de bacteriën in de mond en keel helpt: de Selectieve Ororfaryngeale Decontaminatie (SOD). SDD en SOD bleken beide de sterfte te verminderen. In dit promotieonderzoek werd aangetoond dat bij SDD in tegenstelling tot SOD bepaalde groepen gunstige bacteriën – vooral F. prausnitzii – sterk werden onderdrukt. F. prausnitzii produceren boterzuur dat essentieel is voor een gezond darmslijmvlies. Op de IC krijgen patiënten niet alleen antibiotica maar ook vloeibare voeding via een maagslang. Daarom werd ook het effect van sondevoeding met of zonder voedingsvezels op deze intestinale microbiota onderzocht. De toevoeging van bepaalde voedingsvezels bleek een groot effect op deze gezonde bacteriën te hebben. Door een antibiotische kuur kan diarree ontstaan. Dit proefschrift verzamelt argumenten voor een nog weinig bestudeerd mechanisme: onderdrukking van boterzuur producerende bacteriën. F. prausnitzii – zo blijkt uit dit proefschrift – is gevoelig voor veel soorten antibiotica. SDD doet een bepaalde groep bacteriën in de darm toenemen: de enterokokken. Meestal worden deze bacteriën als betrekkelijk onschuldig beschouwd. Ernstige enterokokkeninfecties blijken toch regelmatig in het UMCG te worden ontdekt, blijkend uit een verkennend onderzoek waarbij alleen de bloedbaaninfecties werden meegerekend. Er was geen invloed merkbaar van het SDD onderzoek op het voorkomen van deze infecties.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Degener, John, Supervisor
  • Harmsen, Hermie J.M. , Supervisor
  • Welling, Gjalt, Supervisor
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
Datum van toekenning23-nov.-2011
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789088913457
StatusPublished - 2011

Citeer dit