Treatment of a thyrotropin-secreting pituitary adenoma (TSH-oma) with pasireotide LAR

Marlise E. A. van Eersel*, Susanne H. Meeuwisse-Pasterkamp, Anneke C. Muller Kobold, Linda C. Meiners, Wilfred F. den Dunnen, Leo J. Hofland, Gerrit van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)877-879
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Endocrinology
Volume87
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec.-2017

Citeer dit