TREATMENT OF INTRA-CRANIAL HYPERTENSION FOLLOWING A TRAUMATIC CEREBRAL EDEMA

JWF BEKS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)628-639
Aantal pagina's12
TijdschriftACTA CHIRURGICA BELGICA
Volume73
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1974

Citeer dit