TREATMENT OF MANDIBULAR FRACTURES BY MEANS OF STABLE INTERNAL WIRE FIXATION

L VANDIJK, R BRONS, H BOSKER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)173-176
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational journal of oral surgery
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1977

Citeer dit