Treatment of post pneumonectomy pleural empyema by open window thoracostomy

PE POSTMUS*, JM KERSTJENS, JNH VANDERHEIDE, GH KOETER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)853-855
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Respiratory Journal
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusPublished - okt.-1989

  Citeer dit