Treatment of Raynaud's Phenomenon With Nifedipine Short-Term and Long-Term Effects

C. G. M. Kallenberg, A. A. Wouda, J. J. Kuitert, J. Tijssen, H. Wesseling

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)68-70
  Aantal pagina's3
  TijdschriftVASA-JOURNAL OF VASCULAR DISEASES
  Nummer van het tijdschriftSuppl. 18
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit