Treatment of resistant Raynaud's phenomenon with single-port thoracoscopic sympathicotomy: a novel minimally invasive endoscopic technique

Anniek M van Roon*, Michiel Kuijpers, Saskia C van de Zande, Amaal Eman Abdulle, Arie M van Roon, Reinhard Bos, Wobbe Bouma, Theo J Klinkenberg, Hendrika Bootsma, Mike J L DeJongste, Massimo A Mariani, Andries J Smit, Douwe J Mulder

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment of resistant Raynaud's phenomenon with single-port thoracoscopic sympathicotomy: a novel minimally invasive endoscopic technique'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Keyphrases