TREATMENT OF SEVERE PARATHION INTOXICATION

JGR DEMONCHY*, WJ SNOEK, HJ SLUITER, DRA UGES, AEJD JAGER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)115-117
Aantal pagina's3
TijdschriftVeterinary and human toxicology
Volume21
StatusPublished - 1979

Citeer dit