TREATMENT RESULTS WITH BEGG TECHNIQUE

RI LEVIN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)239-260
  Aantal pagina's22
  TijdschriftAmerican Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit