Trends en opgaven in het ruimtelijk-fysieke domein

OnderzoeksoutputProfessional

840 Downloads (Pure)

Samenvatting

Spijkerboer, R., T. Busscher, C. Zuidema, J. Arts, O.v. Sandick (2015) , Universiteit Groningen, Groningen.
Originele taal-2English
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Infrastructuur & Milieu
StatusPublished - 2015

Citeer dit