Tri-country translation, cultural adaptation, and validity confirmation of the Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (vol 27, pg 3499, 2019)

Nicole Erickson*, Lena J. Storck, Alexandra Kolm, Kristina Norman, Theres Fey, Vanessa Schiffler, Faith D. Ottery, Harriet Jager-Wittenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  21 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)7127-7127
  Aantal pagina's1
  TijdschriftSupportive Care in Cancer
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift11
  Vroegere onlinedatum1-sep.-2021
  DOI's
  StatusPublished - nov.-2021

  Citeer dit