TRIAD OF DUODENAL MEGABULBUS, DIVERTICULA AND GASTRIC ATONY IN 4 SIBLINGS

NH MULDER*, GS QUE, A BARTELINK, P Kuijjer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)120-121
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit