Trimethoprim/sulfamethoxazole susceptibility of Mycobacterium tuberculosis

N. Alsaad, T. van der Laan, R. van Altena, K. R. Wilting, T. S. van der Werf, Y. Stienstra, D. van Soolingen, J. W. C. Alffenaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)472-474
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational journal of antimicrobial agents
Volume42
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov.-2013

Citeer dit