Trismus secondary to head and neck cancer: Aetiology, risk factors, and treatment

Jolanda Ilona Kamstra

  Onderzoeksoutput

  1323 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Na de behandeling van hoofd-halskanker lijden veel patiënten aan bijwerkingen, waaronder trismus: een beperkte mondopening. Trismus wordt over het algemeen gedefinieerd als een mondopening van 35 mm of minder. Trismus kan veroorzaakt worden door de tumor (ingroei in de kauwspieren, het kaakgewricht of de omliggende weefsels) of door de behandeling ervan (het ontstaan van littekenweefsel en fibrose door chirurgie en radiotherapie).
  De risicofactoren voor trismus welke gevonden werden in dit proefschrift zijn: hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht, bepaalde locaties van de tumor (zoals in de mondholte, orofarynx, neusholte, sinus maxillaris, speekselklieren en het oor), T4 tumoren, hogere dosis van de radiotherapie, een kleinere mondopening voorafgaande en gedurende de radiotherapie en langere tijdsperiode na de radiotherapie. Bij patiënten die behandeld zijn met radiotherapie, kan mondopening voorspeld worden door voorspel-modellen. Daarnaast kan trismus voorspeld worden op de verschillende tijdstippen na radiotherapie.
  In dit proefschrift bleek geen van de onderzochte rektechnieken superieur en waren de resultaten ervan erg variabel. Bij het toepassen van oefentherapie kan minder afname (bij een preventieve behandeling) of een grotere toename (bij een therapeutisch behandeling) van mondopening verwacht worden bij patiënten die therapietrouw zijn en wanneer oefentherapie vroeg gestart wordt. Ondanks de, over het algemeen, positieve resultaten van oefentherapie kan trismus secundair aan hoofd-halskanker niet altijd voorkomen of behandeld worden.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Dijkstra, Pieter, Supervisor
  • Roodenburg, Jan, Supervisor
  • Reintsema, Harry, Co-supervisor
  Datum van toekenning9-nov-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9174-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-9171-7
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit