Tritium beta polarization

Fransiscus Wilhelmus Jozef Koks

Onderzoeksoutput

890 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Waard, H., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning21-okt-1977
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit