Troost in de cantates van Johann Sebastian Bach (1685-1750): Een verkenning

Jan R. Luth

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)67-82
  Aantal pagina's16
  TijdschriftNederlands Theologisch Tijdschrift
  Volume68
  Nummer van het tijdschrift1/2
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit