TROPHOBLAST ALTERATIONS IN THE PLACENTAL BED IN RELATION TO PHYSIOLOGICAL-CHANGES IN SPIRAL ARTERIES

G GERRETSEN, HJ HUISJES, MJ HARDONK, JD ELEMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  42 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)34-39
  Aantal pagina's6
  TijdschriftBritish Journal of Obstetrics & Gynaecology
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit