Troponin I and cardiovascular risk stratification in patients with testicular cancer - In reply

Esther C. de Haas*, Janine Nuver, Maarten P. van den Berg, Andries J. Smit, Dirk Th. Sleijfer, Jourik A. Gietema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3508-3509
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume24
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusPublished - 20-jul.-2006

Citeer dit