Tuberculosis and its sequelae: Diagnostic, epidemiological and therapeutic studies

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

2344 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tuberculose (TB) veroorzaakt wereldwijd nog altijd veel ziekte en sterfte. TB is een infectieziekte veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis, of soms, M. bovis. De kweekproef vergt tijd, en een genetische test, de PCR methode, kan de diagnose versnellen. We vergeleken de diagnostische gevoeligheid van verschillende PCR testen onderling. Kleine genetische verschillen tussen bacteriestammen – fingerprints – worden gebruikt om verspreidingspatronen van TB in de bevolking te bestuderen; wij hebben zo’n techniek nader onderzocht. We hebben ook gekeken naar immunologische testen bij besmettingen met TB veroorzaakt door M. bovis.
Multiresistente TB (MDR-TB) vereist behandeling met een selectie van zogenaamde tweedelijns TB middelen waarvoor de bacterie in de kweek nog gevoelig is. Veel van deze geneesmiddelen behoren tot de groep 5 middelen (WHO): ze hebben een onduidelijke of nog onbewezen effectiviteit. We weten vaak ook nog niets over de concentraties van deze geneesmiddelen ter plaatse van de infectie. We pleiten voor meer onderzoek naar MDR-TB, om de overleving te verbeteren en blijvende gevolgen (sequelae) te verminderen.
Veel patiënten die TB overleven houden sequelae over; vaak zijn dat bronchiëctasieën, deformaties met verwijde luchtwegen waarin vaak weer andere infecties ontstaan, met ophoesten van veel vies slijm en soms bloed. Een belangrijke behandeling bij deze luchtweginfecties bij bronchiëctasieën is het inhaleren van bepaalde antibiotica, zoals tobramycine. We beschrijven een model om bloedspiegels en daarmee de algemene toxiciteit te voorspellen na inhalatie van deze antibiotica. Tenslotte hebben we de effecten bestudeerd van het inhaleren van tobramycine door middel van een nieuw inhalatie apparaat.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  • Kerstjens, Huib, Supervisor
  • Frijlink, Erik, Supervisor
  • van der Zanden, Adri G. M., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning11-nov.-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8178-7
Elektronische ISBN's978-90-367-8177-0
StatusPublished - 2015

Citeer dit