Tuberculosis of the thyroid gland

J N Groen, B H Wolffenbuttel, M G Baggen, R A Stallaert, M E Prins, J C Birkenhäger

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)199-203
Aantal pagina's5
TijdschriftThe Netherlands Journal of Medicine
Volume32
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - apr-1988

Citeer dit